KCC – Parti Pergető Kupa versenyszabályzat

KCC – Parti Pergető Kupa
június 18. ALSÓSZEMENYE-I ÖREG TÓ

A versenykiírás általános szabályai és a részvétel feltételei A versenyen részt vehet, aki Magyarországon a tárgyévre érvényes, horgászatra jogosító állami horgászjeggyel és horgászkártyával rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja. 

 • A verseny ideje: 2022. JÚNIUS 18. (szombat) 6 órától – 15 óráig 
  • Verseny helyszíne: ALSÓSZEMENYE-I ÖREG TÓ
 • Helyszínre érkezéskor csak a kijelölt parkolóban lehet parkolni, megállni!!!
 •  Helyszíne: GPS: 46.46664730562134, 16.644408378737953  
 • A verseny 8 órás, nemzetközi, nyílt és előnevezéses, egyéni, parti pergetőverseny 20 versenyző számára!
 • Amennyiben a versenyt valamilyen rendkívüli dolog miatt félbe kell szakítani (pl.: rossz időjárás) akkor, ha minimum 4 óra már eltelt az akkori állás szerint kihirdetjük a végeredményt. Ha 2 óránál rövidebb ideig valami ok miatt felfüggeszti a versenybizottság, akkor újraindítás után minden résztvevő onnan folytatja a versenyzést ahol a felfüggesztés pillanatában állt. 

A nevezés menete és a regisztráció lebonyolítása 

A versenyre maximum 20 egyéni versenyző jelentkezése fogadható el. A verseny jelen versenyszabályzat szerinti változatlan feltételekkel való indításának minimális feltétele legalább 10 egyéni versenyző határidős nevezése, illetve a nevezési díj megfizetése, és a helyszínen való megjelenése. Ettől eltérő esetben a szervezők külön rendelkezik. 

Nevezéskor ki kell tölteni a jelentkezési lapot, melyen a versenyző nevét, a kapcsolattartó nevét, postacímét, telefonszámát, bankszámlaszámát, továbbá e-mail címét kérjük megadni.

Nevezési határidő: 2022. június 17.-én éjfél
Nevezési díj: 12.000.- Ft / fő


A részvétel feltétele a nevezési díj befizetése, mely történhet bankszámlára utalással, közleményben kérem feltüntetni a versenyző nevét, illetve készpénzben a HORGÁSZONLINE Horgászboltban a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 4. címen.

Az átutalást kérjük az OTP Bank Nyrt-nél vezetett Bakonyi Kornél 11773494-00157810 számú számlájára küldeni. Az utalás közlemény rovatába kérjük, írják be a versenyző nevét. Az összeg beérkezését követően a szervezők a nevezést érvényesítik. Nagyobb számú nevezés esetén a maximum felett nevezett versenyzők várólistára kerülnek, visszalépés vagy érvénytelen nevezés esetén, a várólistán szereplő versenyzők kerülnek kiértesítésre (nevezési sorrendjükben). A verseny szervezési vagy időjárási okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett előleg visszajár, s azt az Szervező 30 napon belül visszautalja a kapcsolattartó által írásban megadott bankszámlaszámára. Ezen okon túl a már befizetett előleg a jelentkezők visszalépése – bármilyen okból történjen is – esetén nem jár vissza! A nevezéssel a versenyzők a Versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadják, és egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybizottság pártatlan döntéseinek.

Az utalás tényét jelezd felénk!

Lemondás

A versenyen való részvételről lemondhatsz a verseny nevezési határidejéig! Ebben az esetben kérjük, hogy küldj egy emailt, melyben egyértelműen leírod ezen szándékodat!
Ebben az esetben a nevezési díjadat visszatérítjük!

Amennyiben nem jössz el a versenyre, illetve a fenti időpontot követően, tehát a nevezési határidő után, de még a verseny elött nem jelezd szándékodat, a nevezési díj nem kerül visszatérítésre! A versenyszervezése költségekkel jár, így az utolsó pillanatban kötelezettségeinken nem tudunk változtani már! Méltányolható esetekben, melyet hitelt érdemlően igazolsz, egyéni elbírálást alkalmazunk!

A parti pergetőverseny horgászat szabályai

 • Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani. 
 • A verseny során megkötések nélkül mindhárom horgásztó használható megkötések és helyváltoztatási korlátok nélkül. 
 • A versenyben csak pergető módszerrel, műcsalival, kézben tartott bottal szabályos a horgászat. 
 • FIGYELEM! 15:15 órára a regisztrációs ponton kell lennie minden versenyzőnek. Különben a fogott halai nem kerülnek elbírálásra. Erre legyen szíves, minden versenyző fokozottan ügyeljen!
 • Tavak versenyre kijelölt határain belül lehet, a másik versenyzőtől min. 10 m oldal távolságban, más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen műcsalival szerelt, kézben tartott bottal lehet. Készenlétben bármennyi horgászkézség lehet. 
 • A halakat merítő szákkal, vagy kézzel is ki lehet emelni!
 • Jogorvoslat: A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői bírálják el. Az óvás elbírálását követően a további jogorvoslatnak helye nincs. 
 • A Szervezők nem kötelesek automatikusan minden nevezést elfogadni. 
 • Kötelező eszközök: 1db merítőháló, sebfertőtlenítő, szájfeszítő, horogszabadító. Szájbilincs, vágóhorog és GRIP használata tilos! 
 • Ha a kifogott hal elpusztul, nem számít bele a versenybe. 
 • A szabálytalankodás vagy egyéb etikátlan magatartás versenyből való kizárást vonhatja maga után. 
 • A pergetőverseny lebonyolítása alatt a parton szemetelni szigorúan TILOS! Megszegése kitiltással járhat!

 Mérlegelés szabályai 

 • A verseny cél hala a Fekete sügér (Micropterus dolomieu)
  • A versenybe az összes ragadozó hal összmérete kerül értékelésre!
 • A verseny során megfogott fekete sügerek lemért hossza DUPLÁN számít!
 • A megfogott halról a versenyző fotót készít a mérlegelő csőben a következőképpen: a hal orrcsúcsa a nulla pontnál helyezkedik el, oldalra fektetve, hasa pedig a számozáshoz viszonyítva lefelé mutat. A mérlegelő csövekkel kiosztott kis kártyának is szerepelnie kell a fotón. Kizárólag ezen kritériumoknak megfelelően dokumentált halak kerülnek elbírálásra! Továbbá az eredményeket fel kell vezetni az általunk biztosított mérlegelő lapra! 
 • A hal hossza az orr csúcsától a farokúszó hosszabb végéig mért távolság. 
 • Minimum méretek: Nincs minimum méret, a versenybe minden lemért ragadozó hal beleszámít! Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra. 
 • A méréseket a versenyzőknek kell végrehajtania. (Mérő csövet minden esetben biztosítunk!) • A sorozatos halpusztulás a versenyző azonnali kizárását vonja maga után.

 Kizárások, figyelmeztetések 

 • Versenyből való kizárással jár: 
 • a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal 
 • a halakkal való kulturálatlan bánásmód 
 • a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata 
 • a csalás. 
 • Kizárás jár a késésért (a nevező versenyző a verseny kezdetére nem érkezik meg). 
 • Figyelmeztetés jár, ha a versenyzők valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és a halakat nem megfelelően tárolják! 
 • Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért. Az erről szóló döntést a Versenybíróság saját hatáskörébe rendeli. 
 • Nem nyerhet kupát az a versenyző illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe (tilos a halakat elpusztítani). 
 • A Versenybíróság rendelkezik azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, ha azok szabálysértést követnek el. 
 •  Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadóak.

 Értékelés és díjazások

  • A végső sorrendbe sorolást a szervezők illetve a versenybírák végzik a verseny zárását követően. • A versenybe az összes ragadozó hal hosszának összege kerül értékelésre. 
  • Azonos súlyok esetén a leghosszabb hal megfogásával bíró versenyzőt illeti az elsőbbség. 
  • Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a versenyzőt illeti, akinél nagyobb a fogások átlagmérete (összes cm/db). 
  • A verseny díjairól, a kupákról és azok gravírozásáról a verseny szervezői gondoskodnak. 
  • A végeredmény sorrendjét a versenyző által fogott összfogás összhossza dönti el. 
  • Az érmeket a rendező biztosítja, s azokat a jelenlévő képviselő adja át. 
  • A szervezők egyéb díjakat is felajánlhatnak. 
  • Összesítettben hirdetünk I., II. és III. helyezett versenyzőt. Ez versenyzőként 1 db kupát és vásárlásiutalványt jelent versenyzőszámtól függően.


I.helyezés –  Vásárlási utalvány+kupa

II.helyezés – Vásárlási utalvány+kupa

III. helyezés – Vásárlási utalvány+kupa


A versenyen nyert díjak nem átruházhatók! Azokat kizárólag a nyertesek kaphatják meg és/vagy válthatják be! Ettől eltérni NEM tudunk!!!

 Egyéb rendelkezések 

 • A tó és környezetében bárminemű károkozásért a versenyzők egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 
 • A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők, ill. a vízkezelő általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak. 
 • A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók és egyéb reklámhordozók kihelyezéséhez a versenyszervezők engedélye szükséges.
 • Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.
 • Mind a versenyzők tudomásul veszik, hogy a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk az összes szükséges dokumentumot, mert ez a feltétele az érvényes nevezésnek a versenyre.
 • A hivatalos csoportkép készítésére a verseny elején (tervezett időpont 07:00 körül). 
 • A verseny az illetékes halgazdálkodási hatóság engedélyével kerül megrendezésre.

 Információ a személyes adatok kezeléséhez 

 • A versenyzőknek, mint érintett személyeknek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. ADATKEZELŐ NEVE: Bakonyi Kornél e.v.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Versenyre való nevezés 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: Elnökség illetve a versenybizottság tagjai 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 5 év

 • Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a versenyre nevezés elutasítása.
 • A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 
 • Versenyre regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat a SZERVEZŐ nyilvántartsa, de harmadik félszámára azokról semmilyen tájékoztatást nem adhat (kivételt képez a versenyzők nevei), továbbá a megállapodás nem szabályozott feltételeire a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Versenybizottság – Főszervező: Bakonyi Kornél – 70 / 379 4218– kanizsacarpcup@gmail.com

A verseny menete 

06:00 – Regisztráció (Mindenki köteles jelentkezni a szervezőknél)  

07:00 – Megnyitó, Közös fénykép

07:30 – Verseny kezdete 

15:00 – Verseny vége 

15:30 – Eredményhirdetés

Záró rendelkezések

A versenybizottság a mindenkori ügyeletes halőri szolgálat tagjai, elnöke Bakonyi Kornél. A Rendezők felhívják a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire! Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből figyelmeztetés után kizárásra kerül. 

Kérjük, hogy tekintsék kötelezettségüknek a környezet- és természeti értékek védelmét és megóvását. Az esetlegesen előforduló balesetekért és vagyoni károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A versenyre benevezett horgász tudomásul veszi, és elfogadja a versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot, s hozzájárul ahhoz, hogy róla, illetve az általa fogott zsákmányról fénykép, vagy videó-felvétel készüljön, s az a médiákban megjelenjen, ami a versenyszervező tulajdonát képezi. Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv általános előírásai, a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok és a Versenybizottság eseti döntései az irányadók.

A Rendezők a változtatás jogát fenntartják!

Miháld, 2022. 03.05 napon

További információ: https://facebook.com/kanizsacarpcup

 

otp szép kártya