KCC CSÓNAKOS PERGETŐ KUPA VERSENYSZABÁLYZATA

KCC – CSÓNAKOS PERGETŐ KUPA VERSENYSZABÁLYZATA 

2022. április 02. BIOLAND TŐZEGBÁNYATÓ – PÖLÖSKE 

A versenykiírás általános szabályai és a részvétel feltételei A versenyen részt vehet, aki Magyarországon a tárgyévre érvényes, horgászatra jogosító állami horgászjeggyel és horgászkártyával rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja. 

 • A verseny ideje: 2022. ÁPRILIS 02. (szombat) 6 órától – 15 óráig 
 • Verseny helyszíne: BIOLAND Tőzegbányató Pölöske Helyszíne: GPS: 46.741110,16.930433 (Pölöske felől a Pölöskei Nagy-tó bejáratától jobbra a híd előtt, Zalaszentmihály felől balra a híd után) 
 • A verseny 8 órás, nemzetközi, nyílt és előnevezéses összesített csapatverseny 25 csapat számára!
 • A verseny csapatverseny. Egy csapat két versenyzőből áll. 
 • Amennyiben a versenyt valamilyen rendkívüli dolog miatt félbe kell szakítani (pl.: rossz időjárás) akkor, ha minimum 4 óra már eltelt az akkori állás szerint kihirdetjük a végeredményt. Ha 2 óránál rövidebb ideig valami ok miatt felfüggeszti a versenybizottság, akkor újraindítás után minden résztvevő onnan folytatja a versenyzést ahol a felfüggesztés pillanatában állt. 

A nevezés menete és a regisztráció lebonyolítása 

A versenyre maximum 25 csapat jelentkezése fogadható el. A verseny jelen versenyszabályzat szerinti változatlan feltételekkel való indításának minimális feltétele legalább 15 csapat határidős nevezése, illetve a nevezési díj megfizetése, és a helyszínen való megjelenése. Ettől eltérő esetben a szervezők külön rendelkezik. 

Nevezéskor ki kell tölteni a jelentkezési lapot, melyen a csapat nevét, a csapattagok nevét, a kapcsolattartó nevét, postacímét, telefonszámát, bankszámlaszámát, továbbá e-mail címét kérjük megadni. 

Nevezési határidő: 2022. március 28. 12:00 Nevezési díj: 20.000.- Ft / csapat 

A részvétel feltétele a nevezési díj befizetése, mely történhet bankszámlára utalással, közleményben kérem feltüntetni a csapat nevét, illetve készpénzben a HORGÁSZONLINE Horgászboltban a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 4. címen. 

Az átutalást kérjük az OTP Bank Nyrt-nél vezetett Bakonyi Kornél 11773494-00157810 számú számlájára küldeni. Az utalás közlemény rovatába kérjük, írják be a csapat nevét. Az összeg beérkezését követően a szervezők a nevezést érvényesítik. Nagyobb számú nevezés esetén a maximum felett nevezett csapatok várólistára kerülnek, visszalépés vagy érvénytelen nevezés esetén, a várólistán szereplő csapatok kerülnek kiértesítésre (nevezési sorrendjükben). A verseny szervezési vagy időjárási okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett előleg visszajár, s azt az Szervező 30 napon belül visszautalja a kapcsolattartó által írásban megadott bankszámlaszámára. Ezen okon túl a már befizetett előleg a jelentkezők visszalépése – bármilyen okból történjen is – esetén nem jár vissza! A nevezéssel a versenyzők a Versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadják, és egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybizottság pártatlan döntéseinek. 

Az utalás tényét jelezd felénk!

Lemondás

A versenyen való részvételről lemondhatsz a verseny nevezési határidejéig! Ebben az esetben kérjük, hogy küldj egy emailt, melyben egyértelműen leírod ezen szándékodat! Ebben az esetben a nevezési díjadat visszatérítjük!

Amennyiben nem jössz el a versenyre, illetve a fenti időpontot követően, tehát a nevezési határidő után, de még a verseny elött nem jelezed szándékodat, a nevezési díj nem kerül visszatérítésre! A versenyszervezése költségekkel jár, így az utolsó pillanatban kötelezettségeinken nem tudunk változtani már! Méltányolható esetekben, melyet hitelt érdemlően igazolsz, egyéni elbírálást alkalmazunk!

A csónakos pergető verseny horgászat szabályai 

 • Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani. 
 • A versenyben csak pergető módszerrel, műcsalival, kézben tartott bottal szabályos a horgászat. A trollingozás nem megengedett. 
 • FIGYELEM! 15:00 órára a regisztrációs ponton kell lennie minden csapatnak. Különben a fogott halai nem kerülnek elbírálásra. Erre legyen szíves, minden csapat fokozottan ügyeljen!
 • Tó versenyre kijelölt határain belül lehet, a másik csapattól 25 m oldal távolságban, rögzített csónakból más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen műcsalival szerelt, kézben tartott bottal lehet. A partot horgászat céljából ill. leakadásnál, 25 m távolságon belül is meg lehet közelíteni! A horgászhely a kijelölt pályán belül a verseny ideje alatt tetszőlegesen változtatható, és a csónakban bármennyi felszerelt bot lehet. 
 • A halakat merítő szákkal, vagy kézzel is ki lehet emelni!
 • A csónakban a versenyzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. (Kivéve a szervezők által felkért fényképész, operatőr.)
 • Jogorvoslat: A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői bírálják el. Az óvás elbírálását követően a további jogorvoslatnak helye nincs. 
 • A Szervezők nem kötelesek automatikusan minden nevezést elfogadni. 
 • Saját csónak használata engedélyezett, de mindenki saját felelősségére használhatja! (Csónakbérlésre – 2000 Ft / nap – korlátozott számban van lehetőség. A csónak igénylést a nevezéssel egyidejűleg kérjük jelezni!) 
 • Kizárólag Elektromos csónakmotor használható! Robbanómotor használata TILOS!
 • Kötelező eszközök: 1db merítőháló, sebfertőtlenítő, szájfeszítő, horogszabadító. Ajánlott eszközök: pontymatrac a csónakban. 
 • Szájbilincs, vágóhorog és GRIP használata tilos! 
 • Ha a kifogott hal elpusztul, nem számít bele a versenybe. 
 • A szabálytalankodás vagy egyéb etikátlan magatartás versenyből való kizárást vonhatja maga után. 
 • A pergetőverseny lebonyolítása alatt a parton illetve a csónakból szemetelni szigorúan TILOS! Megszegése kitiltással járhat!

 

Csónakhasználat 

 • A csónak csak saját felelősségre helyezhető vízre, és használható a verseny során. A verseny csak a csónak használattal kapcsolatos tájékoztatás meghallgatása, és a csónak használati nyilatkozat kitöltése után kezdhető meg. A bérelt csónakokra is vonatkoznak a szabályok! 18 éven aluliak csak felnőttel együtt használhatják a csónakokat a verseny alatt! Egy csónakban a két versenyzőn kívül más személy nem tartózkodhat. Csónakot mindenki saját maga számára biztosítsa, korlátozott számban (17db) csónakot tudunk biztosítani. 
 • Ittas személyek a csónakot nem használhatják, megszegése esetén a csapat kizárható!
 • Csónak kötelező felszerelései: 10m kötél, minimum 5kg csónaksúly, szapoly! 
 • A mentőmellény viselése ajánlott, de NEM KÖTELEZŐ (jó néven vesszük, ha 1 db van a csónakban, de KÖTELEZŐ az úszni nem tudó csapattagok)!
 • Csónakkal csak a kikötőben lehet kikötni! Bármilyen probléma esetén a kikötőbe kell visszajönni (wc, elsősegélynyújtás, stb…)
 • Saját csónak használata engedélyezett!!

 

Mérlegelés szabályai 

 • A versenybe az összes ragadozó hal összmérete kerül értékelésre. 
 • A megfogott halról a csapat valamely tagja fotót készít a mérlegelő csőben a következőképpen: a hal orrcsúcsa a nulla pontnál helyezkedik el, oldalra fektetve, hasa pedig a számozáshoz viszonyítva lefelé mutat. A mérlegelő csövekkel kiosztott kis kártyának is szerepelnie kell a fotón. Kizárólag ezen kritériumoknak megfelelően dokumentált halak kerülnek elbírálásra! Továbbá az eredményeket fel kell vezetni az általunk biztosított mérlegelő lapra! 
 • A hal hossza az orr csúcsától a farokúszó hosszabb végéig mért távolság. 
 • Minimum méretek: Csuka 40 cm; Harcsa 50 cm; Sügér 15 cm; Süllő 30 cm; (orrcsúcs és farokúszó hosszabb vége közt mért távolság)
 • Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra. 
 • A méréseket a csapatoknak kell végrehajtania. (Mérő csövet minden esetben biztosítunk!) • A sorozatos halpusztulás a csapat azonnali kizárását vonja maga után.

 

Kizárások, figyelmeztetések 

 • Versenyből való kizárással jár: 
 • a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal 
 • a halakkal való kulturálatlan bánásmód 
 • a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata 
 • a csalás. 
 • Kizárás jár a késésért (a nevező csapat a verseny kezdetére nem érkezik meg). 
 • Figyelmeztetés jár, ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és a halakat nem megfelelően tárolják! 
 • Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért. Az erről szóló döntést a Versenybíróság saját hatáskörébe rendeli. 
 • Nem nyerhet kupát az a csapat illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe (tilos a halakat elpusztítani). 
 • A Versenybíróság rendelkezik azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, ha azok szabálysértést követnek el. 
 •  Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadóak.

 

Értékelés és díjazások

 • A végső sorrendbe sorolást a szervezők illetve a versenybírák végzik a verseny zárását követően. • A versenybe az összes csuka hosszának összege kerül értékelésre. 
 • Azonos súlyok esetén a leghosszabb hal megfogásával bíró csapatot illeti az elsőbbség. 
 • Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagmérete (összes cm/db). 
 • A verseny díjairól, a kupákról és azok gravírozásáról a verseny szervezői gondoskodnak. 
 • A végeredmény sorrendjét a csapat által fogott összfogás összhossza dönti el. 
 • Az érmeket a rendező biztosítja, s azokat a jelenlévő képviselő adja át. 
 • A szervezők egyéb díjakat is felajánlhatnak. 
 • Összesítettben hirdetünk I., II. és III. helyezett csapatot. Ez csapatonként 2 db kupát és vásárlásiutalványt jelent csapatszámtól függően.
 • A versenyen nyert díjak nem átruházhatók! Azokat kizárólag a nyertesek kaphatják meg és/vagy válthatják be! Ettől eltérni NEM tudunk!!!

 

Egyéb rendelkezések 

 • A tó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 
 • A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők, ill. a vízkezelő általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak. 
 • A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók és egyéb reklámhordozók kihelyezéséhez a versenyszervezők engedélye szükséges.
 • Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.
 • Mind a versenyzők tudomásul veszik, hogy a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk az összes szükséges dokumentumot, mert ez a feltétele az érvényes nevezésnek a versenyre.
 • A hivatalos csoportkép készítésére a verseny elején (tervezett időpont 07:00 körül). 
 • A verseny az illetékes halgazdálkodási hatóság engedélyével kerül megrendezésre.

 

Információ a személyes adatok kezeléséhez 

 • A csapatoknak, mint érintett személyeknek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 

ADATKEZELŐ NEVE: Bakonyi Kornél e.v.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Versenyre való nevezés 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: Elnökség illetve a versenybizottság tagjai 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 5 év 

 • Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a versenyre nevezés elutasítása.
 • A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 
 • Versenyre regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat a SZERVEZŐ nyilvántartsa, de harmadik félszámára azokról semmilyen tájékoztatást nem adhat (kivételt képez a csapattagok nevei illetve a csapatnév), továbbá a megállapodás nem szabályozott feltételeire a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 


Versenybizottság – Főszervező: Bakonyi Kornél – 70 / 379 4218– kanizsacarpcup@gmail.com

A verseny menete 

06:00 – Regisztráció (Mindenki köteles jelentkezni a szervezőknél), sólyázás, reggeli 

07:00 – Megnyitó, Közös fénykép

07:30 – Verseny kezdete 

15:00 – Verseny vége 

15:30 – Eredményhirdetés és a közös ebéd elfogyasztása 

 

Záró rendelkezések 

A versenybizottság a mindenkori ügyeletes halőri szolgálat tagjai, elnöke Bakonyi Kornél. A Rendezők felhívják a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire! Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből figyelmeztetés után kizárásra kerül. 

Kérjük, hogy tekintsék kötelezettségüknek a környezet- és természeti értékek védelmét és megóvását. Az esetlegesen előforduló balesetekért és vagyoni károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A versenyre benevezett horgász tudomásul veszi, és elfogadja a versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot, s hozzájárul ahhoz, hogy róla, illetve az általa fogott zsákmányról fénykép, vagy videó-felvétel készüljön, s az a médiákban megjelenjen, ami a versenyszervező tulajdonát képezi. Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv általános előírásai, a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok és a Versenybizottság eseti döntései az irányadók. 

A Rendezők a változtatás jogát fenntartják! 

Miháld, 2021. 12. 05 napon

További információ: https://facebook.com/kanizsacarpcup

otp szép kártya